Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Some cả vợ lẫn bạn quá đã