Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Cảm giác đụ hàng của sếp thế nào?