Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bị thầy giáo qua nhà làm thịt